'Ονομα: 

Ορέστης

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Καλογήρου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής