'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αντώνιος

Επώνυμο: 

Λαλαζήσης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής