'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Λιόλιος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Φυσικής