'Ονομα: 

Σουλτάνα

Πατρώνυμο: 

Σταύρος

Επώνυμο: 

Κιουτσιούκη-Κέππα

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας