'Ονομα: 

Αλέξανδρος

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Τριανταφυλλίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας