'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Στυλιανός

Επώνυμο: 

Βουδούρης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας