'Ονομα: 

Αλέξανδρος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Αλεξανδρής

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας