'Ονομα: 

Χαράλαμπος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Φείδας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας