'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Βασιλειάδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής