'Ονομα: 

Αθηνά

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Βακάλη

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής