'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Ηλίας

Επώνυμο: 

Παπαδημητρίου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής