'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Σταμέλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής