'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Ανδρέας

Επώνυμο: 

Τσίχλας

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής