'Ονομα: 

Πέτρος

Πατρώνυμο: 

Αρχοντής

Επώνυμο: 

Τριανταφυλλίδης

Ιδιότητα: 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωλογίας