'Ονομα: 

Αικατερίνη

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Δαλτσίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Πληροφορικής