'Ονομα: 

Άλκηστις

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Φερμάνη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής