'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Ιωακείμ

Επώνυμο: 

Ελευθεριάδης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής