'Ονομα: 

Ευμορφία

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Τζίβα

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής