'Ονομα: 

Θεόδωρος

Πατρώνυμο: 

Κυριάκος

Επώνυμο: 

Παπακυριάκου

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής