'Ονομα: 

Άγγελος

Πατρώνυμο: 

Στίλπων

Επώνυμο: 

Στεργίου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Νομικής