'Ονομα: 

Χριστίνα

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Μπουτσούκη

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών