'Ονομα: 

Κυριακή

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Κοσμίδου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών