'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Κουσενίδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών