'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Παπαδόπουλος

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών