'Ονομα: 

Αριστοτέλης

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Στυλιανού

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών