'Ονομα: 

Μαρίνα

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Γιαρέντη

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών