'Ονομα: 

Θεόδωρος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Χατζηπαντελής

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών