'Ονομα: 

Αθηνά

Πατρώνυμο: 

Κωνσταντίνος

Επώνυμο: 

Παυλάτου - Βε

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας