'Ονομα: 

Κωνσταντία

Πατρώνυμο: 

Δημήτριος

Επώνυμο: 

Συμεωνίδου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Φαρμακευτικής