'Ονομα: 

Απόστολος

Πατρώνυμο: 

Πασχάλης

Επώνυμο: 

Αποστολίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας