'Ονομα: 

Ανδρέας

Πατρώνυμο: 

Παναγιώτης

Επώνυμο: 

Μαμώλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας