'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Αχιλλέας

Επώνυμο: 

Κουλούσης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Γεωπονίας