'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Ζώης

Επώνυμο: 

Γήτας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος