'Ονομα: 

Φίλιππος

Πατρώνυμο: 

Αργύριος

Επώνυμο: 

Αραβανόπουλος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος