'Ονομα: 

Ζαχαρούλα

Πατρώνυμο: 

Στέργιος

Επώνυμο: 

Ανδρεοπούλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος