'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Παντελής

Επώνυμο: 

Λεγνωσίδης

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Προμηθειών