'Ονομα: 

Αναστασία

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Στεργιάδου

Ιδιότητα: 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος