'Ονομα: 

Ζωή

Πατρώνυμο: 

Στέργιος

Επώνυμο: 

Πολυζοπούλου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής