'Ονομα: 

Ελένη

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Ιωσηφίδου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής