'Ονομα: 

Νικόλαος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Παπαϊωάννου

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Κτηνιατρικής