'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Πλάτων

Επώνυμο: 

Δημητριάδης

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής