'Ονομα: 

Φάρες

Πατρώνυμο: 

Ελία

Επώνυμο: 

Σάϊεχ

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής