'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Γεώργιος

Επώνυμο: 

Γουλής

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής