'Ονομα: 

Εμμανουήλ

Πατρώνυμο: 

Ιωάννης

Επώνυμο: 

Ροηλίδης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής