'Ονομα: 

Φώτιος

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Τοπούζης

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής