'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Θεόδωρος

Επώνυμο: 

Τσινόπουλος

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής