'Ονομα: 

Σοφία

Πατρώνυμο: 

Αντώνιος

Επώνυμο: 

Κουϊδου-Ανδρέου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής