'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Στέφανος

Επώνυμο: 

Χαϊτογλου

Ιδιότητα: 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής