'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Αναστάσιος

Επώνυμο: 

Παπαζήσης

Ιδιότητα: 

Επίκουρος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής