'Ονομα: 

Κωνσταντίνος

Πατρώνυμο: 

Σταύρος

Επώνυμο: 

Πολυζωΐδης

Ιδιότητα: 

Ομότιμος Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής